Deze site maakt gebruik van cookies.Meer wetenAccepteren

Bach bloesem MIX 84 helpt chronische hyperventilatie

 • spanningen te minderen
 • nieuwe aanval te vermijden
 • kalmer te worden
 • verdriet en pijn te verzachten
Meer info

Ervaringen met MIX 84 :

 

 • Het beklemmend gevoel is weg
 • Ik ben verlost van mijn hyperventilatie
 • Chronische hyperventilatie verdwenen in 2 maanden
Meer info

Wat is Bach bloesem ?

 

 

 • vloeibare, druppelvormige extracten van planten
 • buigen negatieve emoties om in hun positieve pool
 • zijn 100% natuurlijk en geeft geen enkele bijwerking
Meer info

Persoonlijke Bach bloesem mix :

 • Specifieke mix op maat 
 • Op basis van je specifieke klachten
 • Rekening houdend met je karakter 
 • Vraag gratis advies aan Tom

 

Meer info

Gratis boek

 

 

 

 

 

Noteer nu je e-mail adres hieronder en download gratis het boek waarin alles over Chronische hyperventilatie duidelijk beschreven staat!
 

 

E-mail adres:  Verzenden

Wat is de bedoeling van de test voor chronische hyperventilatie ?

De test om na te gaan of je chronische hyperventilatie geeft een richting weer waaruit je kan vermoeden of je al dan niet risico loopt chronische hyperventilatie te hebben.  Een definitief uitsluitsel geeft de test niet.  Hiervoor is het noodzakelijk om met een arts je probleem te bespreken.  De test wilt enkel een indicator zijn of je al dan niet bezorgd moet zijn.


Hoe ziet de test voor chronische hyperventilatie er uit ?

De test bestaat uit een reeks vragen met mogelijke antwoorden.  Je kiest het antwoord dat het best bij jouw situatie past.  Na ieder antwoord staat een getal.  Het is de bedoeling dat je de getallen die bij jouw antwoorden passen optelt.


1.Voel je je regelmatig gespannen ?

a.Nee (0 )
b.soms (1)
c.regelmatig (3)

 

2.Voelt u zich oververmoeid ?   

 a.nee (0)
b.soms (1)
c.regelmatig (2)
d.ja, zo erg dat ik mijn dagelijkse taken niet kan afwerken(5)

 

3.Hebt u één van de volgende ziekten ?

a.hersentumor (1)
b.hartziekte (1)
c.geen van deze (0)

 

4.Is de zuurtegraad van je bloed te laag ?

a.ja (3)
b.nee (0)
c.ik weet het niet (0)

 

5.Zijn er van de  volgende verschijnselen zaken die regelmatig in combinatie met elkaar voorkomen ?

a. een benauwend gevoel (1)
b. een krop in de keel (1)
c. een droge mond (1)
d. zich slapjes voelen in de benen (1)
e. krampen (1)
f. duizeligheid (1)
g. hoofdpijn (1)
h. verminderd (wazig) zicht (1)
i. opgespannen bovenbuik (1)
j. overgevoelig voor wat er in de omgeving gebeurt (voor geluid, geur, …)   (1)
k. hartkloppingen (1)
l. paniekerig zijn (1)
m. versnelde hartslag (1)
n. het gevoel hebben dat je gaat flauw vallen (1)
o. een klam gevoel (1)


De uitslag van de test voor chronische hyperventilatie

Als je de test voor chronische hyperventilatie gedaan hebt, ligt het totaal aantal punten binnen één van de volgende groepen:

Tussen 0 en 8 punten: de kans dat je aan chronische hyperventilatie lijdt, is enorm klein.  Mocht je toch twijfelen omdat je bepaalde klachten hebt, dan kan je daar best met je huisarts over spreken.

Tussen 9 en 16 punten:  Er zijn enkele kenmerken bij u waar te nemen die op chronische hyperventilatie zouden kunnen wijzen.  Als de kenmerken die op u van toepassing zijn, te maken hebben met het beklemmende gevoel op de borst, dan is het aan te radeno m de arts te raadplegen.  Deze kan dan uitsluiten dat uw klachten met een hartziekte zouden te maken hebben.

Tussen 17 en 30 punten: uw kans op chronische hyperventilatie is zeer groot.  Er zijn heel wat kenmerken die op u van toepassing zijn.  Het is zeer sterk aan te raden dat u de dokter raadpleegt als:
- u maatregelen neemt tegen hyperventileren maar als deze niet helpen,
- het beklemmend gevoel op de borst niet over gaat,
- u vermoedt dat het benauwende gevoel een andere reden kent dan hyperventilatie,
- er zich nog meer klachten dan hierboven vermeld voordoen.